Převoznická 738/6, 143 00 Praha 4 – Modřany
+420 774 909 361
info@fortina.cz

SOUDNÍ ZNALECTVÍ

V případě potřeby vypracujeme odborné vyjádření znalce, případně znalecký posudek v oboru:

Projektování

Stavebnictví