K Dolům 944/6, 143 00 Praha 4 – Modřany
+420 774 909 361
formanek@fortina.cz

Vegetační ČOV – Zahájí u Hněvkovic (Havlíčkův Brod), 09/15

Vegetační ČOV – Zahájí u Hněvkovic (Havlíčkův Brod), 09/15

Projektová dokumentace ve stupni DUR+DSP na kořenovou čistírnu pro RD s likvidací přečištěných vod vsakem do půdních vrstev na pozemku

Projekt v dané lokalitě řeší horizontálně podpovrchově protékanou kořenovou čistírnu druhé generace s přepadem do vertikálního zemního filtru a dále přes akumulační jímku do vsakovacího objektu. Projekt stavby KČOV vhodně kopíruje danou morfologii zadaného pozemku dle požadavků investora na odkanalizování objektu. Vypouštěné hodnoty splňují požadavky na vypouštění do vod podzemních dle novelizovaného nařízení vlády č. 416/2010 Sb. PD  je zpracována dle novelizované vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *