Vegetační ČOV – Vysoký Újezd (Benešov), 09/15

Projektová dokumentace ve stupni DUR+DSP na kořenovou čistírnu pro RD s likvidací přečištěných vod rozstřikem po pozemku

Projekt v dané lokalitě řeší horizontálně podpovrchově protékanou kořenovou čistírnu druhé generace s následným přepadem přes vertikální zemní filtr a dále do akumulační jímky. Projekt stavby KČOV vhodně kopíruje danou morfologii zadaného pozemku dle požadavků investora na odkanalizování objektu. Vypouštěné hodnoty splňují požadavky na vypouštění do vod podzemních dle novelizovaného nařízení vlády č. 416/2010 Sb. PD  je zpracována dle novelizované vyhlášky č. 62/2013 Sb.