Převoznická 738/6, 143 00 Praha 4 – Modřany
+420 774 909 361
formanek@fortina.cz

Technologie čištění OV Ekocis – Heřmanův Městec (Chrudim), 09/15

Technologie čištění OV Ekocis – Heřmanův Městec (Chrudim), 09/15

Projektová dokumentace ve stupni SP na kombinaci mechanicko-biologického septiku a filtru pro RO

Projekt řeší likvidaci odpadních vod z rekreačního objektu na typovém  mechanicko-biologickém septiku a filtru EKOCIS (www.ekocis.cz) s přepadem do vodoteče. Likvidace  přečištěné odpadní vody bude probíhat vypouštěním do vod povrchových. Vypouštěné hodnoty splňují požadavky na vypouštění do vod povrchových a kanalizací dle novelizovaného nařízení vlády č. 23/2011 Sb. a je zpracována dle novelizované vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *