K Dolům 944/6, 143 00 Praha 4 – Modřany
+420 774 909 361
formanek@fortina.cz

soudní znalectví

V případě potřeby vypracujeme odborné vyjádření znalce, případně znalecký posudek v oboru:


Projektování

  • specializace: vodohospodářské stavby

Stavebnictví

  • odvětví: stavby vodní; specializace: vodohospodářské stavby, opatření proti suchu