Převoznická 738/6, 143 00 Praha 4 – Modřany
+420 774 909 361
formanek@fortina.cz

Revize domovních ČOV

Jsme držiteli pověření MŽP k provádění revize vodního díla

Dle § 59 zákona o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění je vlastník vodního díla povinen provádět jedenkrát za dva roky od kolaudační prohlídky prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního prostředí technické revize vodního díla (ČOV do 50 ekvivalentních obyvatel) ohlášeného podle § 15a zákona o vodách a výsledky těchto revizí je povinen předávat do 31. prosince příslušného roku vodoprávnímu úřadu. Vlastník vodního díla je povinen odstranit zjištěné závady ve lhůtě do 60 dnů od provedení revize.

Další informace k provedení revize vodního díla (termín, cena apod.) osobou odborně způsobilou můžete zjistit na uvedených kontaktech. Na provedení revize vytvoříme individuální cenovou nabídku dle typu vodního díla a místních podmínek pro provedení revize. Termín provedení revize přizpůsobíme časovým možnostem objednatele.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *