K Dolům 944/6, 143 00 Praha 4 – Modřany
+420 774 909 361
formanek@fortina.cz

Domovní ČOV Ekocis – Vrané nad Vltavou (Praha-západ), 10/15

Domovní ČOV Ekocis – Vrané nad Vltavou (Praha-západ), 10/15

Projektová dokumentace ve stupni UR+SP na mechanicko-biologickou ČOV pro 4EO

Projekt řeší likvidaci odpadních vod z RD na typové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod EKOCIS ES-S4 (www.ekocis.cz) s přepadem do akumulační jímky Ekocis a dále  vsakovacího objektu. Likvidace přečištěné odpadní vody bude probíhat kombinací rozstřiku a vsaku do podloží na pozemku investora na základě kladného HG vyjádření. Vypouštěné hodnoty splňují požadavky na vypouštění do vod podzemních dle novelizovaného nařízení vlády č. 416/2010 Sb. a je zpracována dle novelizované vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *