Převoznická 738/6, 143 00 Praha 4 – Modřany
+420 774 909 361
formanek@fortina.cz

Domovní ČOV Ekocis – Dolní Paseky (Cheb), 09/15

Domovní ČOV Ekocis – Dolní Paseky (Cheb), 09/15

Projektová dokumentace ve stupni UR+SP na mechanicko-biologickou ČOV pro 2EO

Projekt řeší likvidaci odpadních vod z celoročně užívaného RO na typové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod EKOCIS ES-S4 (www.ekocis.cz) s přepadem  do vodoteče. Likvidace přečištěné odpadní vody bude probíhat vypouštěním do vod povrchových přes výustní objekt. Vypouštěné hodnoty splňují požadavky na vypouštění do vod povrchových dle novelizovaného nařízení vlády č. 23/2011 Sb. a je zpracována dle novelizované vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *