K Dolům 944/6, 143 00 Praha 4 – Modřany
+420 774 909 361
formanek@fortina.cz

Domovní ČOV Ekocis – Bosyně (Mělník), 09/15

Domovní ČOV Ekocis – Bosyně (Mělník), 09/15

Projektová dokumentace ve stupni UR+SP na mechanicko-biologickou ČOV pro 4EO

Projekt řeší likvidaci odpadních vod  z RD na typové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod EKOCIS ES-S4 (www.ekocis.cz) s přepadem do akumulační jímky EKOCIS NK-4. Likvidace přečištěné odpadní vody bude probíhat rozstřikem ve vegetačně vhodném období po pozemku investora na základě kladného HG vyjádření. Vypouštěné hodnoty splňují požadavky na vypouštění do vod podzemních dle novelizovaného nařízení vlády č. 416/2010 Sb. a je zpracována dle novelizované vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *