Převoznická 738/6, 143 00 Praha 4 – Modřany
+420 774 909 361
formanek@fortina.cz

Archiv rubriky: Reference

Vegetační ČOV – Sadová (Brno-město), 10/15

Projektová dokumentace ve stupni DUR+DSP na kořenovou čistírnu pro RO s likvidací přečištěných vod rozstřikem po pozemku Projekt v dané lokalitě řeší horizontálně podpovrchově protékanou kořenovou čistírnu druhé generace s přepadem do vertikálního zemního filtru a dále do akumulační jímky. Projekt stavby KČOV vhodně kopíruje danou morfologii zadaného pozemku dle požadavků investora na odkanalizování objektu.…
Číst více.

Domovní ČOV Ekocis – Libníkovice (Hradec Králové), 10/15

Projektová dokumentace ve stupni UR+SP na mechanicko-biologickou ČOV pro 4EO Projekt řeší likvidaci odpadních vod  z RD na typové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod EKOCIS ES-S8 (www.ekocis.cz) s přepadem do akumulační jímky EKOCIS NK-5. Likvidace přečištěné odpadní vody bude probíhat rozstřikem ve vegetačně vhodném období po pozemku investora na základě kladného HG vyjádření. Vypouštěné hodnoty splňují…
Číst více.

Domovní ČOV Ekocis – Vrané nad Vltavou (Praha-západ), 10/15

Projektová dokumentace ve stupni UR+SP na mechanicko-biologickou ČOV pro 4EO Projekt řeší likvidaci odpadních vod z RD na typové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod EKOCIS ES-S4 (www.ekocis.cz) s přepadem do akumulační jímky Ekocis a dále  vsakovacího objektu. Likvidace přečištěné odpadní vody bude probíhat kombinací rozstřiku a vsaku do podloží na pozemku investora na základě kladného HG…
Číst více.

Technologie čištění OV Ekocis – Homole u Panny (Ústí nad Labem), 09/15

Projektová dokumentace ve stupni UR+SP na kombinaci mechanicko-biologického septiku a filtru pro RD Projekt řeší likvidaci odpadních vod z rodinného domu na typovém  mechanicko-biologickém septiku a zemním filtru EKOCIS (www.ekocis.cz) s přepadem  do vsakovacího objektu. Likvidace  přečištěné odpadní vody bude probíhat  vsakem do podloží na pozemku investora na základě  HG vyjádření. Vypouštěné hodnoty splňují požadavky…
Číst více.

Vegetační ČOV – Vráž u Berouna (Beroun), 10/15

Projektová dokumentace ve stupni DUR+DSP na kořenovou čistírnu pro RD s likvidací přečištěných vod vsakem do půdních vrstev na pozemku Projekt v dané lokalitě řeší horizontálně podpovrchově protékanou kořenovou čistírnu druhé generace s přepadem do vertikálního zemního filtru a dále přes akumulační jímku do vsakovacího objektu. Projekt stavby KČOV vhodně kopíruje danou morfologii zadaného pozemku…
Číst více.

Vegetační ČOV – Vysoký Újezd (Benešov), 09/15

Projektová dokumentace ve stupni DUR+DSP na kořenovou čistírnu pro RD s likvidací přečištěných vod rozstřikem po pozemku Projekt v dané lokalitě řeší horizontálně podpovrchově protékanou kořenovou čistírnu druhé generace s následným přepadem přes vertikální zemní filtr a dále do akumulační jímky. Projekt stavby KČOV vhodně kopíruje danou morfologii zadaného pozemku dle požadavků investora na odkanalizování…
Číst více.

Domovní ČOV Ekocis – Bosyně (Mělník), 09/15

Projektová dokumentace ve stupni UR+SP na mechanicko-biologickou ČOV pro 4EO Projekt řeší likvidaci odpadních vod  z RD na typové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod EKOCIS ES-S4 (www.ekocis.cz) s přepadem do akumulační jímky EKOCIS NK-4. Likvidace přečištěné odpadní vody bude probíhat rozstřikem ve vegetačně vhodném období po pozemku investora na základě kladného HG vyjádření. Vypouštěné hodnoty splňují…
Číst více.

Domovní ČOV Ekocis – Jílové u Prahy (Praha-západ), 09/15

Projektová dokumentace ve stupni UR+SP na mechanicko-biologickou ČOV pro 2EO Projekt řeší likvidaci odpadních vod  z RD na typové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod EKOCIS ES-S4 (www.ekocis.cz) s přepadem do stávající akumulační jímky. Likvidace přečištěné odpadní vody bude probíhat rozstřikem ve vegetačně vhodném období po pozemku investora na základě kladného HG vyjádření. Vypouštěné hodnoty splňují požadavky…
Číst více.

Domovní ČOV Ekocis – Třebotov (Praha-západ), 09/15

Projektová dokumentace ve stupni UR+SP na mechanicko-biologickou ČOV pro 4EO Projekt řeší likvidaci odpadních vod z celoročně obývaného rekreačního objektua typové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod EKOCIS ES-S4 (www.ekocis.cz) s přepadem  do rybníka. Likvidace přečištěné odpadní vody bude probíhat vypouštěním do vod povrchových přes výustní objekt. Vypouštěné hodnoty splňují požadavky na vypouštění do vod povrchových dle…
Číst více.

Neveřejná vrtaná studna – Nový Jáchymov (Praha-západ), 09/15

PD vrtané studny pro nakládání s vodami pro rodinný dům Na základě vypracovaného hydrogeologického posudku je vypracována projektová dokumentace na vrtanou studnou do hloubky 13-ti metrů s úpravou zhlaví dle ČSN 75 5115. Byl proveden výpočet dle směrné potřebě vody pro obyvatele dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.