K Dolům 944/6, 143 00 Praha 4 – Modřany
+420 774 909 361
formanek@fortina.cz

reference

Obecní kořenová ČOV – Čím (Příbram), 10/2011

Odborný posudek na stávající stav + technický návrh modernizace

Poškození jímky spodní vodou – Nučice (Praha Západ), 09/2011

Odborný posudek, návrh technických úprav

Rekonstrukce AZS Hipodromu – Pardubice, 07-09/2011

Byla odevzdána kompletní smluvní dokumentace na rekonstrukci závlahového systému

Ochrana skladového areálu proti vodě – Zdice (Beroun), 09/2011

Vnější odvodňovací příkop – dokumentace pro provádění stavby

Fontána před vstupem do administrativní budovy – Rakovník, 08/2011

Prováděcí PD na fontánu vč. technologie

Odvodnění sportovní plochy – Bystřice (Benešov), 04/2011

PD ve stupni DUR Kompletní vodohospodářské posouzení zájmové lokality

RD Samopše – dřevodomek (Kutná Hora), 08/2011

PD ve stupni DUR+DSP Rodinný dům s garáží + samostatná garáž

Mechanicko biologická ČOV + nádrž u RD, Lštění (Benešov), 07/2011

Projekt ve stupni DUR+DPS Dodávka a usazení mechanicko biologické ČOV + nádrže Připojení na kanalizaci a elektro