Převoznická 738/6, 143 00 Praha 4 – Modřany
+420 774 909 361
formanek@fortina.cz

reference

Vegetační ČOV – Dolní Tošanovice (Frýdek-Místek), 08/15

Projektová dokumentace ve stupni DUR+DSP na kořenovou čistírnu pro objekt s likvidací přečištěných vod vypouštěním do vodoteče Projekt v dané lokalitě řeší horizontálně podpovrchově protékanou kořenovou čistírnu druhé generace s následným přepadem do dočišťovacího jezírka a dále přes výustní objekt do vodoteče. Projekt stavby KČOV vhodně kopíruje danou morfologii zadaného pozemku dle požadavků investora na…
Číst více.

Připojení nových RD na domovní ČOV a vodovod – Podkozí (Beroun), 08/15

Projektová dokumentace na přípojky IS pro RD (voda, kanalizace) ve stupni DSP  

Vegetační ČOV – Luleč (Vyškov), 08/15

Projektová dokumentace ve stupni DUR+DSP na kořenovou čistírnu pro RD s likvidací přečištěných vod rozstřikem po pozemku Projekt v dané lokalitě řeší horizontálně podpovrchově protékanou kořenovou čistírnu druhé generace s následným přepadem přes vertikální zemní filtr do akumulačního jezírka. Projekt stavby KČOV vhodně kopíruje danou morfologii zadaného pozemku dle požadavků investora na odkanalizování objektu. Vypouštěné…
Číst více.

Přečerpávací stanice pro penzion Zámeček – Šanov u Rakovníka (Rakovník), 08/15

Projektová dokumentace ve stupni pro územní řízení na přečerpávací stanici a výtlak do kanalizace pro  objekt se 100EO Projekt v dané lokalitě řeší odkanalizování hotelu a jeho přístavby na přečerpávací stanici s výtlakem do stávající kanalizace v sousedním katastru. PD je zpracována dle novelizované vyhlášky č. 62/2013 Sb.  

Vegetační ČOV – Zálezlice (Mělník), 08/15

Projektová dokumentace ve stupni DUR+DSP na kořenovou čistírnu pro RD s likvidací přečištěných vod vsakem do půdních vrstev na pozemku Projekt v dané lokalitě řeší horizontálně podpovrchově protékanou kořenovou čistírnu druhé generace s přepadem do vertikálního zemního filtru a dále do vsakovacího objektu. Projekt stavby KČOV vhodně kopíruje danou morfologii zadaného pozemku dle požadavků investora…
Číst více.

Domovní ČOV Ekocis – Petrovice u Lanškrouna (Ústí nad Orlicí), 07/15

Projektová dokumentace ve stupni UR+SP na mechanicko-biologickou ČOV pro 4EO Projekt řeší likvidaci odpadních vod  z RD na typové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod EKOCIS ES-S4 (www.ekocis.cz) s přepadem stávající akumulační jímky a dále do vsakovacího objektu. Likvidace přečištěné odpadní vody bude probíhat vsakem do podloží na základě kladného HG vyjádření. Vypouštěné hodnoty splňují požadavky na…
Číst více.

Domovní ČOV Ekocis – Řehlovice (Ústí nad Labem), 07/15

Projektová dokumentace ve stupni UR+SP na mechanicko-biologickou ČOV pro 4EO Projekt řeší likvidaci odpadních vod z RD na typové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod EKOCIS ES-S4 (www.ekocis.cz) s přepadem  do vodoteče. Likvidace přečištěné odpadní vody bude probíhat vypouštěním do vod povrchových přes výustní objekt. Vypouštěné hodnoty splňují požadavky na vypouštění do vod povrchových dle novelizovaného nařízení…
Číst více.

Domovní ČOV Ekocis – Bojanovice (Praha-západ), 07/15

Projektová dokumentace ve stupni UR+SP na mechanicko-biologickou ČOV pro 2EO Projekt řeší likvidaci odpadních vod z RD na typové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod EKOCIS ES-S4 (www.ekocis.cz) s přepadem  do vodoteče. Likvidace přečištěné odpadní vody bude probíhat vypouštěním do vod povrchových přes výustní objekt. Vypouštěné hodnoty splňují požadavky na vypouštění do vod povrchových dle novelizovaného nařízení…
Číst více.

Vrtaná studna pro RD – Štiřín (Praha-východ), 07/15

PD vrtané studny pro nakládání s vodami pro rodinný dům Na základě vypracovaného hydrogeologického posudku je vypracována projektová dokumentace na vrtanou studnou do hloubky 22-ti metrů s úpravou zhlaví dle ČSN 75 5115. Byl proveden výpočet dle směrné potřebě vody pro obyvatele dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.

Domovní ČOV Ekocis – Láz (Příbram), 07/15

Projektová dokumentace ve stupni UR+SP na mechanicko-biologickou ČOV pro 2EO Projekt řeší likvidaci odpadních vod  z RD na typové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod EKOCIS ES-S4 (www.ekocis.cz) s přepadem do vsakovacího objektu. Likvidace přečištěné odpadní vody bude probíhat vsakem do podloží na základě kladného HG vyjádření. Vypouštěné hodnoty splňují požadavky na vypouštění do vod podzemních dle…
Číst více.