K Dolům 944/6, 143 00 Praha 4 – Modřany
+420 774 909 361
formanek@fortina.cz

reference

Domovní ČOV Ekocis – Nový Jáchymov (Beroun), 08/15

Projektová dokumentace ve stupni UR+SP na mechanicko-biologickou ČOV pro 4EO Projekt řeší likvidaci odpadních vod  z RD na typové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod EKOCIS ES-S4 (www.ekocis.cz) s přepadem do vsakovacího objektu. Likvidace přečištěné odpadní vody bude probíhat vsakem do podloží na základě kladného HG vyjádření. Vypouštěné hodnoty splňují požadavky na vypouštění do vod podzemních dle…
Číst více.

Domovní ČOV Ekocis – Všelibice (Liberec), 08/15

Projektová dokumentace ve stupni UR+SP na mechanicko-biologickou ČOV pro 4EO Projekt řeší likvidaci odpadních vod  z RD na typové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod EKOCIS ES-S4 (www.ekocis.cz) s přepadem do akumulační jímky. Likvidace přečištěné odpadní vody bude probíhat rozstřikem ve vegetačně vhodném období po pozemku investora na základě kladného HG vyjádření. Vypouštěné hodnoty splňují požadavky na…
Číst více.

Domovní ČOV ALBIXON – Živohošť (Benešov), 03/15

Projektová dokumentace ve stupni UR+SP na mechanicko-biologickou ČOV pro 2EO Projekt řeší likvidaci odpadních vod z Ro na typové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod ALBIXON TP-8 s přepadem do akumulační jímky. Likvidace přečištěné odpadní vody bude probíhat rozstřikem po pozemku investora na základě kladného HG vyjádření. Vypouštěné hodnoty splňují požadavky na vypouštění do vod podzemních dle novelizovaného…
Číst více.

Technologie čištění OV Ekocis – Starkoč u Bílého Podolí (Kutná Hora), 08/15

Projektová dokumentace ve stupni UR+SP na kombinaci mechanicko-biologického septiku a filtru pro RO Projekt řeší likvidaci odpadních vod z rekreačního objektu na typovém  mechanicko-biologickém septiku a filtru EKOCIS (www.ekocis.cz) s přepadem do akumulační jímky. Likvidace  přečištěné odpadní vody bude probíhat rozstřikem a po pozemku investora na základě  HG vyjádření. Vypouštěné hodnoty splňují požadavky na vypouštění…
Číst více.

Domovní ČOV Ekocis – Roudnice nad Labem (Litoměřice), 08/15

Projektová dokumentace ve stupni UR+SP na mechanicko-biologickou ČOV pro 2EO Projekt řeší likvidaci odpadních vod  ze zemědělské budovy na typové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod EKOCIS ES-S4 (www.ekocis.cz) s přepadem do stávající akumulační jímky a dále do vsakovacího objektu. Likvidace přečištěné odpadní vody bude probíhat vsakem do podloží na základě kladného HG vyjádření. Vypouštěné hodnoty splňují…
Číst více.

Domovní ČOV Ekocis – Jemniště (Benešov), 08/15

Projektová dokumentace ve stupni UR+SP na mechanicko-biologickou ČOV pro 3EO Projekt řeší likvidaci odpadních vod  z RD na typové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod EKOCIS ES-S4 (www.ekocis.cz) s přepadem do akumulační jímky NKL4-EK EKOCIS. Likvidace přečištěné odpadní vody bude probíhat rozstřikem ve vegetačně vhodném období po pozemku investora na základě kladného HG vyjádření. Vypouštěné hodnoty splňují…
Číst více.

Technologie čištění OV Ekocis – Uhříněves (Hl. m . Praha), 08/15

Projektová dokumentace ve stupni UR+SP na kombinaci biologického septiku se zemním filtrem pro  kynologický klub Projekt řeší likvidaci odpadních vod z nárazově užívaného kynologického klubu na typovém mechanicko-biologickém septiku EKOCIS BS4-EK (www.ekocis.cz) s přepadem přes biologický filtr EKOCIS BF4-EK4 do akumulační jímky betonové. Likvidace přečištěné odpadní vody bude probíhat rozstřikem po pozemku investora ve vegetačně…
Číst více.

Domovní ČOV Ekocis – Vráž u Berouna (Beroun), 08/15

Projektová dokumentace ve stupni UR+SP na mechanicko-biologickou ČOV pro 2EO Projekt řeší likvidaci odpadních vod  z RD na typové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod EKOCIS ES-S4 (www.ekocis.cz) s přepadem do akumulační jímky NK4-EK EKOCIS. Likvidace přečištěné odpadní vody bude probíhat rozstřikem ve vegetačně vhodném období po pozemku investora na základě kladného HG vyjádření. Vypouštěné hodnoty splňují…
Číst více.

Domovní ČOV Ekocis – Nesuchyně (Rakovník), 08/15

Projektová dokumentace ve stupni UR+SP na mechanicko-biologickou ČOV pro 4EO Projekt řeší likvidaci odpadních vod  z RD na typové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod EKOCIS ES-S4 (www.ekocis.cz) s přepadem do vsakovacího objektu. Likvidace přečištěné odpadní vody bude probíhat vsakem do podloží na základě kladného HG vyjádření. Vypouštěné hodnoty splňují požadavky na vypouštění do vod podzemních dle…
Číst více.

Vegetační ČOV – Želechovice nad Dřevnicí (Zlín), 08/15

Projektová dokumentace ve stupni DUR+DSP na kořenovou čistírnu pro RD s likvidací přečištěných vod vypouštěním do vodoteče Projekt v dané lokalitě řeší horizontálně podpovrchově protékanou kořenovou čistírnu druhé generace s následným přepadem do akumulační jímky a dále přes výustní objekt do vodoteče. Projekt stavby KČOV vhodně kopíruje danou morfologii zadaného pozemku dle požadavků investora na…
Číst více.