K Dolům 944/6, 143 00 Praha 4 – Modřany
+420 774 909 361
formanek@fortina.cz

reference

Neveřejná vrtaná studna – Nový Jáchymov (Praha-západ), 09/15

PD vrtané studny pro nakládání s vodami pro rodinný dům Na základě vypracovaného hydrogeologického posudku je vypracována projektová dokumentace na vrtanou studnou do hloubky 13-ti metrů s úpravou zhlaví dle ČSN 75 5115. Byl proveden výpočet dle směrné potřebě vody pro obyvatele dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.

Lapol pro přístavbu výrobny uzených ryb – Chýně (Praha-západ), 09/15

Projektová dokumentace ve stupni SP na LAPOL z výrobny uzených ryb Projekt řeší separaci tuků z odpadních vod z produkce výrobny uzených ryb na typovém LAPOLU EKOCIS  (www.ekocis.cz) s přepadem do stávající kanalizace.    

Vegetační ČOV – Konojedy (Praha-východ), 09/15

Projektová dokumentace ve stupni DUR+DSP na kořenovou čistírnu pro RD s likvidací přečištěných vod rozstřikem po pozemku Projekt v dané lokalitě řeší horizontálně podpovrchově protékanou kořenovou čistírnu druhé generace s následným přepadem přes vertikální zemní filtr do akumulační jímky. Projekt stavby KČOV vhodně kopíruje danou morfologii zadaného pozemku dle požadavků investora na odkanalizování objektu. Vypouštěné…
Číst více.

Neveřejná vrtaná studna – Chýně (Praha-západ), 09/15

PD vrtané studny pro nakládání s vodami pro rodinný dům Na základě vypracovaného hydrogeologického posudku je vypracována projektová dokumentace na vrtanou studnou do hloubky 18-ti metrů s úpravou zhlaví dle ČSN 75 5115. Byl proveden výpočet dle směrné potřebě vody pro obyvatele dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.

Technologie čištění OV Ekocis – Heřmanův Městec (Chrudim), 09/15

Projektová dokumentace ve stupni SP na kombinaci mechanicko-biologického septiku a filtru pro RO Projekt řeší likvidaci odpadních vod z rekreačního objektu na typovém  mechanicko-biologickém septiku a filtru EKOCIS (www.ekocis.cz) s přepadem do vodoteče. Likvidace  přečištěné odpadní vody bude probíhat vypouštěním do vod povrchových. Vypouštěné hodnoty splňují požadavky na vypouštění do vod povrchových a kanalizací dle…
Číst více.

Neveřejná vrtaná studna – Kořenec (Blansko), 09/15

PD vrtané studny pro nakládání s vodami pro rodinný dům Na základě vypracovaného hydrogeologického posudku je vypracována projektová dokumentace na vrtanou studnou do hloubky 22-ti metrů s úpravou zhlaví dle ČSN 75 5115. Byl proveden výpočet dle směrné potřebě vody pro obyvatele dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.

Vrtaná studna pro RD – Vitinka (Rokycany), 09/15

PD vrtané studny pro nakládání s vodami pro rodinný dům Na základě vypracovaného hydrogeologického posudku je vypracována projektová dokumentace na vrtanou studnou do hloubky 22-ti metrů s úpravou zhlaví dle ČSN 75 5115. Byl proveden výpočet dle směrné potřebě vody pro obyvatele dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.

Domovní ČOV Ekocis – Statenice (Praha-západ), 09/15

Projektová dokumentace ve stupni UR+SP na mechanicko-biologickou ČOV pro 3EO Projekt řeší likvidaci odpadních vod  z RD na typové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod EKOCIS ES-S4 (www.ekocis.cz) s přepadem do stávající akumulační jímky. Likvidace přečištěné odpadní vody bude probíhat rozstřikem ve vegetačně vhodném období po pozemku investora na základě kladného HG vyjádření. Vypouštěné hodnoty splňují požadavky…
Číst více.

Domovní ČOV Ekocis – Dolní Paseky (Cheb), 09/15

Projektová dokumentace ve stupni UR+SP na mechanicko-biologickou ČOV pro 2EO Projekt řeší likvidaci odpadních vod z celoročně užívaného RO na typové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod EKOCIS ES-S4 (www.ekocis.cz) s přepadem  do vodoteče. Likvidace přečištěné odpadní vody bude probíhat vypouštěním do vod povrchových přes výustní objekt. Vypouštěné hodnoty splňují požadavky na vypouštění do vod povrchových dle…
Číst více.

Domovní ČOV Ekocis – Koleč (Kladno), 09/15

Projektová dokumentace ve stupni UR+SP na mechanicko-biologickou ČOV pro 5EO Projekt řeší likvidaci odpadních vod  z RD na typové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod EKOCIS ES-S4 (www.ekocis.cz) s přepadem přes akumulační jímku do vsakovacího objektu. Likvidace přečištěné odpadní vody bude probíhat vsakem do podloží na základě kladného HG vyjádření. Vypouštěné hodnoty splňují požadavky na vypouštění do…
Číst více.